CV

ERVARING

2010-2015 Manager Planning & Control IT (SNS REAAL Groep, VIVAT)

Positionering:

 • Rapporterend aan Directeur Group Finance, lid managementteam Group Finance, aansturen 8-12 medewerkers.
 • Rapporterend (functioneel) aan RvB (CTO)/Directievoorzitter IT & Change, lid directie IT & Change.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Inrichten, aanpassen en onderhouden van Financial & Business Control van de IT & Change organisatie.
 • Gecontroleerde financiële omgeving zonder openstaande audit punten (na centralisatie).
 • Activity Based Costing model voor IT inclusief inrichting van het kostenallocatieproces tussen IT en de Business Units.
 • Groepsbrede omslag naar “Het Nieuwe Werken” binnen Group Finance geïmplementeerd.
 • Financiële decentralisatie IT-organisatie als onderdeel van de herstructurering van SNS Reaal.
 • Proces rond financiële informatie IT in Merger & Acquisition trajecten aangestuurd  en “in control”.

2009-2010 Manager Controlling (Zwitserleven)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO, lid managementteam Finance, aansturen 5-7 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Business Control binnen Zwitserleven en integratie binnen SNS Reaal Groep
 • Planning & Control cyclus in lijn met tijdslijnen en procedures Groep.
 • Implementatie Activity Based Costing pakket.
 • Besparingsplan kosten Finance binnen SNS Reaal Groep (actieplannen voor 25% besparing).

2006-2009 Manager Planning & Control (Delta Lloyd Verzekeringen NV)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO Delta Lloyd Verzekeringen, lid managementteam Finance, aansturen 6-8 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Procesoptimalisatie en herinrichting Holding Control Delta Lloyd Verzekeringen.
 • Reductie doorlooptijd management rapportages met 50%.
 • Project control geïmplementeerd (verbeterde monitoring/besluitvorming over projecten).
 • Advies tot 25% kostenbesparing Finance binnen de divisie gecoördineerd en opgeleverd.
 • Reductie aantal fte afdeling met 25%.

2003-2006 Manager Controlling (ABN AMRO Verzekeringen)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO, lid managementteam Finance, Risk & Control, aansturen 10-15 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Planning & Control cycli opnieuw ingericht na start joint venture.
 • Reductie in doorlooptijd rapportages (fast close).
 • Contractafspraken tussen Joint Venture partijen vertaald naar management rapportages.
 • Nieuwe pakketten voor Planning en Cost Control (Activity Based Costing) ingericht.
 • Ad interim 6 maanden Actuariaat aangestuurd (c.a. 15 medewerkers).
 • Werving en selectie vaste actuarissen, afbouw tijdelijke inhuur 75%

2000-2003 Controller (Ennia Caribe Holding NV)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO Delta Lloyd Verzekeringsgroep, (functioneel) CFO Ennia Caribe Holding NV.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Inrichting en verbetering financiële rapportages richting de moedermaatschappij.
 • “Activity Based Costing” opgezet inclusief inzicht in kosten per produkt.
 • Financiële analyse bij overname en integratie zorgverzekeraar.
 • Advies en inrichting structurele Planning & Control afdeling.

1998-2000 Senior Business Controller (Delta Lloyd Verzekeringsgroep)

Positionering:

 • Rapporterend aan directeur Planning & Control Delta Lloyd Verzekeringsgroep.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Opstellen, analyseren en inrichten management rapportages voor de Raad van Bestuur (Holding Control rol)
 • Aanpassen management informatie en control frameworks groep na diverse fusies
 • Inrichting rapportagelijnen na aankoop Duitse dochter.
 • Advies omtrent dividendbeleid opgesteld en geïmplementeerd.

1996-1998 Senior medewerker Verslaglegging (Delta Lloyd)

Positionering:

 • Rapporterend aan teamleider Verslaglegging.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Opstellen jaarverslagen en externe verantwoordingsrapportages.
 • Opstellen en afstemmen van rapportages voor de aandeelhouder in Engeland (Aviva)
 • Aanspreekpunt buitenlandse contacten inzake externe verslaglegging.

OPLEIDING EN CURSUSSEN

OPLEIDING

1998 – 2000 Post-hbo Controlling NIVE (HOFAM) Utrecht

1992 – 1996 HBO Bedrijfseconomie HES, Amsterdam

1990 – 1992 Economie Vrij Universiteit, Amsterdam

1986 – 1990 VWO Pieter Nieuwland College, Amsterdam

 

CURSUSSEN

Social Media in Bedrijf (Studio Bicker 2016)
WordPress website maken (Studio Bicker 2015)
Ervaring met Profile Dynamics (toepassing in teams en individueel)
Lean training (yellow & blue belt) SNS Reaal (intern), 2012
Master Classes IT Strategy Nijenrode Universiteit/SNS Reaal, 2011
WFT Leven NIBE/SVV, 2009
Strategic Management Program CEDEP (INSEAD), Fontainebleau, 2006
Management Development Training De Baak, 2002
Presentatievaardigheden La Vie Communicatie, 1999
Inleiding Verzekeringsbedrijf SVV/SEA/NIBE, 1998

TALEN

Nederlands vloeiend (moedertaal)
Engels uitstekend
Duits goed
Frans voldoende
Papiamento voldoende

COMPUTER

Ruime ervaring met MS Office
Ervaring met implementatie financiële pakketten (o.a. COGNOS, SAS, CLIME)