Introductie

WOONPLAATS AMSTERDAM

ANDEREN OVER  MIJ

“Een echte teamspeler die orde in de chaos schept en de verbinding met en tussen anderen zoekt om tot optimale resultaten te komen.”

“Een enthousiaste, pragmatisch en mensgerichte leidinggevende die de ander veel ruimte geeft en hen aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen.”

“Een snelle en creatieve denker, leergierig, met humor op zijn tijd.”

ERVARING

Juli 2022- Juli 2023 Projectmanager Finance Integratie (a.i.) (Waard Verzekeringen)

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Projectmanagement van alle integratieprojecten van Finance & Actuariaat (na twee overnames).
 • Integratieplan voor uniformeren van Finance systemen en processen opgesteld en geïmplementeerd.
 • Bestaande administraties teruggebracht naar één uniforme administratie/werkwijze (incl. pakketselectie en training medewerkers).

Juni 2021- Juli 2022 Coördinator Finance & Actuariaat (a.i.) (Waard Verzekeringen)

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Coördineren van alle voorkomende werkzaamheden binnen Finance & Actuariaat.
 • Rollen en verantwoordelijkheden tussen teams/medewerkers duidelijker gemaakt en processen/samenwerking verbeterd (toepassen “lean”).
 • Kwartaalrapportages en jaarrekeningen conform planning opgeleverd en afgestemd met partijen.

April 2020- April 2021 Senior Consultant/Project Manager (Whayle, Data Analytics)

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Binnen deze scale up op het gebied van data analytics, de rol van domein expert voor Finance & Control ingevuld.
 • Problemen bij klanten geanalyseerd en vertaalt naar data gerelateerde oplossingen en proposities.
 • Projectmanagement binnen Whayle geïmplementeerd en toegepast bij diverse klantprojecten.

Maart 2019-Nov 2019 Head of Finance & Control Global IM a.i. (AkzoNobel)

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Borgen kennis vertrekkende manager, invullen vacatures en inwerken nieuwe mensen (team op orde).
 • Inrichten van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in het team en tussen team en stakeholders.
 • Verbeteren betrouwbaarheid planning & forecasting, inclusief goede modellering.
 • Verbeteren inzichten en performance rapportages voor Global IM (Information Management/IT).
 • Business partner voor Finance binnen het directieteam van IM.

mei 2018-dec 2018 Head of Supplier Management, Expense Accounting & Control (a.i) (AEGON Corporate Center)

Positionering:

 • Rapporterend aan Head of Holding, Treasury & Tax Control.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Aansturen team verantwoordelijk voor kostenadministratie, Business control en Inkoop.
 • Bewaken van kostenontwikkeling Aegon Corporate Center, ondermeer door opstellen van kwartaalrapportages, budget- en forecast.
 • Verbeteren begrip binnen organisatie betreffende proces van facturatie/kostenadministratie.
 • Implementatie van “self billing” (P2P- module) voor externen binnen Aegon Corporate Center.
 • Uitvoeren afdeling-specifieke SOX-controles incl. afstemming met externe accountant.

nov 2017-mei 2018 Senior Cost Controller (a.i) (Scildon)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Allocatie van kosten naar producten beoordeeld op juistheid en volledigheid, oordeel afgestemd met Management Board.
 • Advies geschreven ter verbetering van de kostenallocatie (m.n. relatie & inzicht in de “kostendrivers”).
 • Aangepast allocatiemodel opgezet (prototype in Excel) en getest na bouw door ICT in Access.
 • Diverse trendanalyses en scenario’s opgesteld en in presentatie of memo verwerkt (o.a. in kader ORSA uitvraag).
 • Diverse informatievragen vanuit DNB en aandeelhouder inzake meerjarenplan en allocatiemodel kosten afgehandeld.

2016-juli 2017 Teamleider Business Control Operatie (a.i)/Senior Business Controller IT (a.i) (AEGON Nederland)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO Aegon Particulier (verantwoordelijk voor Cost Management Aegon NL).
 • Lid directieteam BIS IT (verantwoordelijk voor Business Control IT Aegon NL).

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Kosten en besparingsmaatregelen per IT afdeling transparant gemaakt (consistent en over meerdere jaren te monitoren).
 • Coördineren en opstellen meerjarenplan en jaarbudget IT-divisie Aegon NL.
 • Periodieke rapportages voor verschillende stakeholders opgezet (inclusief analyse van verschillen en afstemming met MT’s).
 • Activity Based Costing/kostenallocatie model voor BIS IT herijkt (inclusief afstemming stakeholders en verbetervoorstel).
 • Aanspreekpunt overall kosten ontwikkeling Aegon NL (focus NL staven.
 • Consolideren management rapportages richting Aegon NL board en Aegon Global.
 • Opstellen analyses rond ontwikkeling kosten & begeleiden Overhead Waarde Analyse traject.

2010-2015 Manager Planning & Control IT (SNS REAAL Groep, VIVAT)

Positionering:

 • Rapporterend aan Directeur Group Finance, lid managementteam Group Finance, aansturen 8-12 medewerkers.
 • Rapporterend (functioneel) aan RvB (CTO)/Directievoorzitter IT & Change, lid directie IT & Change.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Inrichten, aanpassen en onderhouden van Financial & Business Control van de IT & Change organisatie.
 • Gecontroleerde financiële omgeving zonder openstaande audit punten (na centralisatie).
 • Activity Based Costing model voor IT inclusief inrichting van het kostenallocatieproces tussen IT en de Business Units.
 • Groepsbrede omslag naar “Het Nieuwe Werken” binnen Group Finance geïmplementeerd.
 • Financiële decentralisatie IT-organisatie als onderdeel van de herstructurering van SNS Reaal.
 • Proces rond financiële informatie IT in Merger & Acquisition trajecten aangestuurd  en “in control”.

2009-2010 Manager Controlling (Zwitserleven)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO, lid managementteam Finance, aansturen 5-7 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Business Control en performance management binnen Zwitserleven en integratie binnen SNS Reaal Groep
 • Planning & Control cyclus in lijn met tijdslijnen en procedures Groep.
 • Implementatie Activity Based Costing pakket en verbeteren cost management.
 • Besparingsplan kosten Finance binnen SNS Reaal Groep (actieplannen voor 25% besparing).

2006-2009 Manager Planning & Control (Delta Lloyd Verzekeringen NV)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO Delta Lloyd Verzekeringen, lid managementteam Finance, aansturen 6-8 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Procesoptimalisatie en herinrichting Holding Control Delta Lloyd Verzekeringen.
 • Reductie doorlooptijd management rapportages met 50%.
 • Project control geïmplementeerd (verbeterde monitoring/besluitvorming over projecten).
 • Advies tot 25% kostenbesparing Finance binnen de divisie gecoördineerd en opgeleverd.
 • Reductie aantal fte afdeling met 25%.

2003-2006 Manager Controlling (ABN AMRO Verzekeringen)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO, lid managementteam Finance, Risk & Control, aansturen 10-15 medewerkers.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Planning & Control cycli opnieuw ingericht na start joint venture.
 • Reductie in doorlooptijd rapportages (fast close).
 • Contractafspraken tussen Joint Venture partijen vertaald naar management rapportages.
 • Nieuwe pakketten voor Planning en Cost Control (Activity Based Costing) ingericht.
 • Ad interim 6 maanden Actuariaat aangestuurd (c.a. 15 medewerkers).
 • Werving en selectie vaste actuarissen, afbouw tijdelijke inhuur 75%

2000-2003 Controller (Ennia Caribe Holding NV)

Positionering:

 • Rapporterend aan CFO Delta Lloyd Verzekeringsgroep, (functioneel) CFO Ennia Caribe Holding NV.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Inrichting en verbetering financiële rapportages richting de moedermaatschappij.
 • “Activity Based Costing” opgezet inclusief inzicht in kosten per produkt.
 • Financiële analyse bij overname en integratie zorgverzekeraar.
 • Advies en inrichting structurele Planning & Control afdeling.

1998-2000 Senior Business Controller (Delta Lloyd Verzekeringsgroep)

Positionering:

 • Rapporterend aan directeur Planning & Control Delta Lloyd Verzekeringsgroep.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Opstellen, analyseren en inrichten management rapportages voor de Raad van Bestuur (Holding Control rol)
 • Aanpassen management informatie en control frameworks groep na diverse fusies
 • Inrichting rapportagelijnen na aankoop Duitse dochter.
 • Advies omtrent dividendbeleid opgesteld en geïmplementeerd.

1996-1998 Senior medewerker Verslaglegging (Delta Lloyd)

Positionering:

 • Rapporterend aan teamleider Verslaglegging.

Verantwoordelijk voor/behaalde resultaten (o.a.):

 • Opstellen jaarverslagen en externe verantwoordingsrapportages.
 • Opstellen en afstemmen van rapportages voor de aandeelhouder in Engeland (Aviva)
 • Aanspreekpunt buitenlandse contacten inzake externe verslaglegging.

OPLEIDING EN CURSUSSEN

OPLEIDING

1998 – 2000 Post-hbo Controlling NIVE (HOFAM) Utrecht

1992 – 1996 HBO Bedrijfseconomie HES, Amsterdam

1990 – 1992 Economie Vrij Universiteit, Amsterdam

1986 – 1990 VWO Pieter Nieuwland College, Amsterdam

 

CURSUSSEN

Power BI en data analytics, Whayle intern 2020
Social Media in Bedrijf, Studio Bicker, 2016
WordPress website maken, Studio Bicker, 2015
Ervaring met Profile Dynamics (toepassing in teams en individueel)
Lean training (yellow & blue belt) SNS Reaal (intern), 2012
Master Classes IT Strategy Nijenrode Universiteit/SNS Reaal, 2011
WFT Leven NIBE/SVV, 2009
Strategic Management Program CEDEP (INSEAD), Fontainebleau, 2006
Management Development Training De Baak, 2002
Presentatievaardigheden La Vie Communicatie, 1999
Inleiding Verzekeringsbedrijf SVV/SEA/NIBE, 1998

TALEN

Nederlands vloeiend (moedertaal)
Engels uitstekend
Duits goed
Frans voldoende
Papiamento voldoende

COMPUTER

Ruime ervaring met MS Office (o.a. expert in Excel), ervaring met Power BI.
Ervaring met selectie & implementatie ABC tooling (o.a. SAS ABM, Access).
Ervaring met reporting tools (o.a. Clime, SAP, Exact).